D. Franë Kolaj
D. Franë Kolaj
Cell: 586-339-5425
Email: donfranekola@hotmail.com
M. Luljana Marku
M. Luljana Marku
Cell: 586-747-7636
Email: luljanamarku@hotmail.com
Kola Gjokaj
Kola Gjokaj
Cell: 248-418-1212
Email: gjokaj@comcast.net
M. Gabriella Vulaj
M. Gabriella Vulaj